Web Analytics

verbruik elektrische cv-ketel

verbruik elektrische cv-ketel

In Europa is een nieuwe wet voorgesteld die de hoeveelheid energie die elektrische boilers mogen verbruiken, aan banden legt. Het doel van de wet is de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en energie te besparen. Maar niet iedereen is het eens met deze maatregel. Volgens sommigen zal het voor huiseigenaars en bedrijven duurder worden om hun huizen en kantoren te verwarmen met elektrische boilers, en zullen de besparingen door het verminderde energieverbruik verwaarloosbaar zijn. Wat vindt u? Moeten elektrische boilers aan banden worden gelegd om energie te besparen? Of is dit een onnodige verordening die meer kwaad dan goed zal doen? Laat ons weten wat u denkt in de commentaren!

Link toevoegen

Link toevoegen